Dimarts, 07 de Juliol de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
L'ESGAMBI (PIJ)
 
Joventut (Generalitat)
 
Convocatòria oberta: contracte en pràctiques per donar suport a la Regidoria de Joventut
 
Borsa d'Habitatge Jove
 
Xarxa "Montsià-Jove"
 

 
  
Borsa d'Habitatge Jove

 

SERVEI BORSA JOVE D'HABITATGE

Servei que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves amb els propietaris que volen llogar-los habitatges. Pots trobar pisos de lloguer en bon estat i et negocien les millors condicions possibles sense cap cost, ni per al llogater ni per al propietari.

S'orienta sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de comprar i, sobretot, llogar un pis, com ara:

 • Definir la teua demanda en el mercat immobiliari: entorn, accessos, transport, tipus de construcció, preus...
 • Valorar les característiques de l'immoble: equipament, superfície, serveis comunitaris, instal·lacions (gas, aigua, electricitat, calefacció), tancaments, paviments, enrajolat, banys i cuina...
 • Conèixer el procediment legal: registre de la propietat, cèdula d'habitabilitat, contracta, escriptura...
 • Estudiar les condicions econòmiques: impostos i taxes, costos dels processos, formes de pagament, revisions de renda, desgravacions fiscals...
 • Aprofitar millor els recursos: ajuts públics, crèdits habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives per a joves, etc.
   

Condicions per poder accedir als pisos de les Borses Joves d'Habitatge

Per optar als pisos disponibles en una Borsa Jove d'Habitatge és necessari:

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Tenir un salari que supere 1'5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples). En cas de més d'un/a llogater/a, l'haurà de tenir almenys una de les persones sol·licitants. Des de l'1 de gener de 2007, l'IPREM és 499,20 euros/mes (Disposició Addicional 31 - Llei 42/2006, de 28 de desembre).
 • En cas que siga un/a estudiant sense ingressos o que siguen inferiors a 1,5 vegades l'IPREM, es pot optar a la Borsa si es disposa d'una fiança solidària (un aval per cada sol·licitant que no reunesca les condicions salarials).
 • El 30% de la summa dels ingressos determina el prèu màxim de lloguer al qual es pot accedir.

  Si alguna de les condicions exigides t'és difícil de complir però hi estàs realment interessat/ada, vés igualment a una Borsa Jove d'Habitatge. T'ofereixen orientació.
Avantatges
Avantatges per a la gent jove:
 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena
 • Tindreu una assegurança multirisc gratuïta
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seues directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca
Avantatges per al propietari:
 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Durant el primer any de lloguer tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
 • Durant el primer any de lloguer tindreu una assegurança gratuïta de caució (que cobreix el supòsit d'impagament de lloguer).
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seues directrius, els seus objectius i les seves pautes.
 

BORSA D'HABITATGE JOVE MONTSIÀ (Generalitat de Catalunya)
- - - - -
Habitatge
 BORSA D'HABITATGE JOVE MONTSIÀ
Adreça: Carrer Agustina d'Aragó, 55
Població: 43870  Amposta
Telèfon: 977 70 75 02
Fax: 977 70 30 60

Observacions
El seu àmbit territorial és: Alcanar, Amposta, Freginals, Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, Sénia i Ulldecona


 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites