Dimarts, 22 de Setembre de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Salutació regidora
 
AJUTS LLARS D'INFANTS 2015-2016
 
AJUTS LLIBRES ESCOLARS 2016-2017
 
BEQUES TRANSPORT ESTUDIS (2015-2016)
 
PORTADA BUTLLETI INFORMATIU
 

 
  
AJUTS LLARS D'INFANTS 2015-2016

Resultado de imagen de llars infants
 
CONVOCATÒRIA AJUTS ASSISTÈNCIA A LLARS D'INFANTS (EXERCICI 2015-2016)
 
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals per assistència a llars d'infants, per al curs 2015-2016 (mesos setembre-juny, ambdós inclusivament) així com regular llur convocatòria, d'acord amb la competència en matèria de educació de la normativa local i el previst a l'Ordenança General d'Atorgament de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcanar.

 
TERMINI DE SOL·LICITUDS (DEL 14-11-2016 AL 14-12-2016)
 En ser dissabte i diumenge dies inhàbils, el termini de presentació de sol·licituds començarà a computar el primer dia hàbil següent (14/11/2016) 
 
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17/11/2016, ha aprovat una esmena per error material, pel que fa a l'anualitat  de les bases d'atorgament d'ajuts, ja que ha de dir curs 2015-2016. 

Prem Prem AQUÍ per descarregar modelatge
 


ANUNCI BASES CONCESSIO SUBV. LLARS D'INFANTS 2016
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites