Dissabte, 08 de Agost de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparència
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Comunicació
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Reglaments i ordenances
:: 2015 - Reglament ús factura electrònica
:: 2014 - Reglament règim intern poblat íber de la Moleta del Remei
:: 2014 - Reglament règim intern Centre d'Interpretació de la Cultura Ibers-Casa O'Connor
:: 2013 - Reglament règim intern Escola Municipal de Música d'Alcanar (EMMA)
:: 2012 - Reglament Consell Escolar Municipal d'Alcanar
:: 2012 - Reglament del Consell Municipal de Joventut
:: 2012 - Reglament de Hotel d'Entitats d'Alcanar
:: 2012 - Reglament Casal de Joves d'Alcanar
:: 2012 - Reglament Pavelló Poliesportiu Municipal d'Alcanar
:: 2012 - Ordenança reguladora venda no sedentària t.m. Alcanar
:: 2011 - Reglament Síndic Municipal de Greuges d'Alcanar
:: 2011 - Reglament complex esportiu, piscines i pistes de tennis Fanecada
:: 2009 - Reglament de règim intern Biblioteca Pública Trinitari Fabregat
:: 2007 - Reglament servei municipal Centre de Dia i Residència Gent Gran d'Alcanar
:: 2005 - Reglament mpal. del Consell Agrari Local d'Alcanar
:: 2005 - Reglament municipal d'abastament d'aigua potable
:: 2002 - Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient d'Alcanar
:: 2002 - Reglament d'honors i distincions
:: 2000 - Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Alcanar
:: 1995 - Reglament Registre d'Unions Civils d'Alcanar
:: 1995 - Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament d'Alcanar
:: 2002 - Ordenança municipal de policia i bon govern
Reglament de règim intern de la llar de jubilats i pensionistes de les Cases d’Alcanar
Reglament de règim Intern (NOF) de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar
Reglament d’ús de la factura electrònica
Reglament de règim intern del Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers-Casa O'Connor
Reglament de règim intern del poblat ibèric de la Moleta del Remei, al t.m. d’Alcanar
Reglament d’ús del Pavelló Poliesportiu municipal d’Alcanar
Reglament de funcionament del Casal de Joves d’Alcanar
Reglament del Consell Escolar Municipal d’Alcanar
Reglament de l’Hotel d’Entitats d’Alcanar
Reglament de règim interior (nof) de l’Escola Municipal de Música d’Alcanar
Reglament d’ús del Pavelló Poliesportiu municipal de les Cases d’Alcanar
Reglament d’ús i funcionament del complex esportiu de les piscines i pistes de tennis de la Fanecada
Reglament del/de la Síndic/a Municipal de Greuges d’Alcanar.
Reglament de règim intern de la Biblioteca Pública “Trinitari Fabregat”
Ordenança reguladora de la neteja de solars i terrenys al t.m. d'Alcanar
Reglament de servei municipal de centre de dia i residència per la gent gran d’Alcanar
Reglament municipal del servei d’abastament d’aigua potable.
Reglament Especial d’Honors i Distincions
Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Alcanar
Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Alcanar
Reglament del registre d'unions civils del municipi d'Alcanar
Reglament del Consell Agrari Local d’Alcanar
Ordenança municipal de policia i bon govern
Ordenança reguladora de la venda no sedentària al t.m. d'Alcanar
 
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web