Dimarts, 07 de Juliol de 2020
Alcanar Alcanar
MontsiÓ
Terres de l'Ebre
 
 
Biblioteca P˙blica Trinitari Fabregat
Agenda Cultural Generalitat de Catalunya
 

 
áá
Serveis

  Fitxa d'inscripciˇ per als menors d'edat

  • Els usuaris menors d'edat han d'omplir el formulari per poder fer-se el carnet i poder utilitzar internet baix la responsabilitat dels seus pares o tutors legals.
Fitxa d'inscripciˇ per als menors d'edat
Dades del pare, mare o tutor legal:

Cognoms ...................................................................... Nom ..................................................

DNI ...........................................

Dades del menor d'edat:

Cognoms ....................................................................... Nom .................................................

DNI ...........................................

Adreça ........................................................................... Núm ................. Pis ........Porta .........

Codi Postal ................................ Població ................................................................................

Telèfon/s ................................... e-mail ..................................................................................


♦ Autoritzo al meu fill/a a utilitzar el servei d'Internet al Telecentre i la Biblioteca "Trinitari Fabregat" d'Alcanar; accepto les condicions d'aquest servei i em responsabilitzo de l'ús que en pugui fer i de la informació que consulti.

 En compliment de la vigent Llei Orgànica 15/1999,, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis dels centres del Sistema de Lectura Pública (SLP). Podran ser comunicades a qualsevol institució o centre integrant del SLP. Excepte en els casos de cessions previstes legalment, no seran comunicades a persones o institucions alienes al SLP sense el vostre consentiment previ.

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la BIBLIOTECA "TRINITARI FABREGAT" D'ALCANAR.

El sol·licitant afirma que les dades que proporciona són certes i es compromet a mantenir-les actualitzades.

 
Alcanar, ........................ de................................................ de 200..

Signatura


Autoritzaciˇ per als menors d'edat:
Autoritzaciˇ consulta servei d'internet:
X
fitxa d'inscripciˇ per als menors d'edat:
*
Codi de seguretat [*] Verificacio imatge Introduïu el codi:
[*] Cal introduir aquest codi per evitar enviaments automàtics.


 
Serveis
Fes-te lo carnet
Ajuda'ns a millorar
Consulta el nostre catÓleg
Fitxa d'inscripciˇ per als menors d'edat