Dimarts, 22 de Setembre de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparència
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Comunicació
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Entitats

  Registre entitats

S'informa de la documentació a presentar per a la inscripció d'una entitats associació al Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Alcanar:

  • Sol·licitud registre entitats (exercici 2016)
  • Liquidació pressupost entitat exercici 2015 (Model A15)
  • Memoria d'activitats exercici 2015 (Model B15)
  • Programa d'activitats anual de les entitats exercici 2016 (Model B16)
  • Pressupost anual de les entitats exercici 2016 (model C16) 
  • Declaració jurada sobre les dades de l'entitat/associació
 

 


Prem AQUÍ per veure documentació inscripció al Registre Municipal
 


Prem AQUÍ per veure sol·licitud d'inscripció al Registre d'Entitats
 


Prem AQUÍ per veure MODEL A15 (Pressupost i liquidació 2015)
 


Prem AQUÍ per veure MODEL B15 (Memòria d'activitats 2015)
 


Prem AQUÍ per veure MODEL B16 (Programa d'activitats 2016)
 


Prem AQUÍ per veure MODEL C16 (Pressupost exercici 2016)
 


Prem AQUÍ per veure models declaració i autorització registre 2015
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web