Dimarts, 07 de Juliol de 2020
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Urbanisme
Govern obert i transparència
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Comunicació
CONVOCATORIES PERSONAL
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
TURISME
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
Ajuntament

  Tauler d'anuncis
:: Any 2016 - Tauler d'Anuncis
:: Any 2017 - Tauler d'Anuncis

  Any 2016 - Tauler d'Anuncis
:: 15-03-2017 - Anunci licitació servei d'agent artístic per a constractació orquestres, subministraments, grups musicals i diverses activitats Festes de Maig 2017
:: 15-12-2016 - Anunci licitació subministrament lloguer (rènting) de 4 vehicles Brigada Municipal i Dept. Urbanisme
:: 09-12-2016 - Anunci aprov. inicial estatuts i bases Junta de Compensació (Unitat d'Actuació illa delimitada per Ronda de Circumval·lació, Av. Catalunya i c/ Verge de Montserrat)
:: 02-12-2016 - Anunci aprov. definitiva bases concessió beques de transportE per estudis superiors (curs 2015-2016)
:: 01-12-2016 - Anunci contractació en pràctiques persona beneficiària del Programa de garantia juvenil, 2016. Caràcter laboral. Decret d'Alcaldia núm. 588/2016.
:: 01-12-2016 - Anunci aprov. definitiva mModificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'IBI
:: 01-12-2016 - Anunci aprov. definitiva modificació de l'Ordenança general de subvencions
:: 01-12-2016 - Anunci licitació contracte de serveis gestió cursos Escola Municipal d'Arts Plàstiques
:: 30-11-2016 - Anunci delegació de funcions de l'Alcaldia en la 1a tinent d'alcalde. Decret d'Alcaldia núm. 606/2016.
:: 30-11-2016 - Anunci correcció d'error material bases i convocatòria de la concessió d'ajuts econòmics per a l'assistència a llars d'infants, curs 2016-2017. BDNS: 323356-9059.
:: 30-11-2016 - Anunci aprov. definitiva modificació Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementeri
:: 30-11-2016 - Anunci aprov. definitiva ordenança fiscal núm. 2 (Impost Vehcicles Tracció Mecànica)
:: 28-11-2016 - Anunci aprov. definitiva bases ajuts millors esportistes locals 2016
:: 09-11-2016 - Anunci contractació professora de català per a adults. Caràcter laboral temporal. Decret d'Alcaldia núm. 517/2016.
:: 04-11-2016 - Anunci aprov. definitiva modificació de crèdits P13/2016
:: 27-10-2016 - Anunci aprov. definitiva Relació de Llocs de Treball i plantilla Corporació
:: 21-10-2016 - Anunci aprov. bases concessió de subvencions a esportistes locals d'Alcanar 2016
:: 18-10-2016 - Anunci Estatuts i bases per a la constitució de la Junta de Compensació. Aprovació inicial.
:: 18-10-2016 - Anunci contractació professorat Escola Municipal de Música. Decret d'Alcaldia núm. 457/2016.
:: 18-10-2016 - Anunci contractació professorat Escola Municipal de Música. Decret d'Alcaldia núm. 465/2016
:: 18-10-2016 - Anunci contractació professorat Escola Municipal de Música. Caràcter laboral temporal. Decret d'Alcaldia núm. 453/2016 i 466/2016.
:: 06-10-2016 - Anunci aprov. inicial modificació ordenança general de subvencions
:: 05-10-2016 - Anunci aprov. inicial modificació de crèdits P13/2016
:: 04-10-2016 - Anunci aprov. inicial modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre cementiri
:: 04-10-2016 - Anunci aprov. inicial modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
:: 04-10-2016 - Anunci aprov. inicial modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'IBI
:: 29-09-2016 - Anunci aprov. definitiva Ordenança general de subvencions
:: 27-09-2016 - Anunci aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
:: 27-09-2016 - Anunci aprov. definitiva derogació de l'Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
:: 27-09-2016 - Anunci desestiment procés selectiu auxiliar turisme
:: 26-09-2016 - Anunci aprov. inicial Modificació Llocs de Treball 2016
:: 30-08-2016 - Anunci Rectificació 2016-04765, BOP 17.06.2016. Borses de treball de professorat de música, en les diverses especialitats, per a l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. Bases i convocatòria
:: 29-08-2016 - Anunci formalització contracte orquestres i altres Festes d'Agost 2016 LCA
:: 23-08-2016 - Anunci parador desconegut en expedient ordre d'execució Exp. 2016-415-OEX2016007
:: 22-08-2016 - Anunci licitació subministrament 4 vehicles (3 vehicles Brigada Municipal Obres i Serveis i 1 vehicle Urbanisme)
:: 19-08-2016 - Anunci BOE per parador desconegut en expedient execució d'aval
:: 11-08-2016 - Anunci aprov. inicial ordenança general de subvencions
:: 09-08-2016 - Anunci aprov. preu públic del curs de llenguatge musical de l'Escola municipal de música adreçat a infants de 3 anys
:: 09-08-2016 - Anunci aprov. inicial Ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
:: 09-08-2016 - Anunci aprov. inicial derogació Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
:: 08-08-2016 - Anunci formalització contracte explotació d'usos i serveis de temporada 2016 lot 5 (Pub Castor C.B.)
:: 08-08-2016 - Anunci formalització contracte explotació usos i serveis de temporada 2016 lot 7 (Marc Miralles Tortosa)
:: 08-08-2016 - Anunci formalització formalització contracte explotació usos i serveis de temporada 2016 lot 8 (Olga Villalobos Ruiz)
:: 08-08-2016 - Anunci formalització de contracte explotació usos i serveis de temporada 2016 lot 2 (Joaquin Subirats Balada)
:: 08-08-2016 - Anunci formalització contracte manteniment ascensors diversos edificis municipals
:: 27-07-2016 - Anunci delegació funcions alcaldia en 1a tinent d'alcalde
:: 29-06-2016 - Anunci licitació orquestres i activitats complementàries Festes d'Agost 2016
:: 27-06-2016 - Anunci convocatòria procés selecció professorat Escola Municipal de Música d'Alcanar
:: 23-06-2016 - Anunci aprov. definitiva modifcació de la Relació de Llocs de Treball
:: 22-06-2016 - Anunci convocatòria plaça auxiliar de turisme (laboral temporal)
:: 20-06-2016 - Anunci nomenament personal eventual Cap de Gabinet d'Alcaldia i serveis informatius
:: 08-06-2016 - Anunci bases procés selectiu concurs plaça tècnic auxiliar turisme (personal laboral temporal)
:: 07-06-2016 - Anunci formalització contracte coberta pista esportiva escola Joan Bta. Serra, d'Alcanar (Muntatges Metàl·lics Royo S.L.)
:: 02-06-2016 - Anunci publicació parador desconegut interessat en exp. obres d'urbanització C/ Verge de Montserrat
:: 31-05-2016 - Anunci formalització contracte orquestres Festes de Maig 2016
:: 31-05-2016 - Anunci formalització contracte subministrament equips d'impressio edificis municipals
:: 31-05-2016 - Anunci BOE/BOPT notificació parador desconegut exp. legalitat urbanística TUROV
:: 26-05-2016 - Anuncis suspensió licitació contracte redacció nou POUM per interposició de recurs
:: 25-05-2016 - Anunci per declarar deserta licitació servei recollida de vehicles
:: 20-05-2016 - Anunci aprov. definitiva pressupost municipal, plantilla de personal i bases d'execució
:: 19-05-2016 - Anunci notificacions: Decret d'Alcaldia núm. 64/2016. Padró d'habitants.
:: 19-05-2016 - Anunci notificacions: Decret d'Alcaldia núm. 63/2016. Padró d'habitants.
:: 19-05-2016 - Anunci notificacions: Decret d'Alcaldia núm. 62/2016. Padró d'habitants.
:: 19-05-2016 - Anunci declaració licitació deserta servei de col·laboració gestió municipal personal ajuntament
:: 18-05-2016 - Anunci aprov. inicial modificació Reglament d'ús Pavelló Poliesportiu municipal d'Alcanar
:: 11-05-2016 - Anunci convocatòria i bases del Certamen de treballs de recerca i d'investigació d'Alcanar.
:: 13-05-2016 - Anunci aprov. preus públics actuació BLAUMUT (Festes de Maig de 2016)
:: 09-05-2016 - Anunci aprov. bases i convocatoria certamen d'art i flors als balcons
:: 18-05-2016 - Anunci aprov. inicial modificació puntual PGOU (correcció alineacions zona Rocall)
:: 28-04-2016 - Anunci aprov. inicial modificació de la Relació de Llocs de Treball
:: 26-04-2016 - Anunci aprov. preus públics i bonificacions activitats Programa Competitivitat Empresarial 2016
:: 26-04-2016 - Anunci aprov. inicial pressupost municipal, plantilla i bases d'execució 2016
:: 11-04-2016 - Anunci licitació per a l'adjudicació autoritzacions d'ús privatiu del domini públic local i domini públic maritimoterrestre (usos i serveis de temporada de 2016).
:: 05-04-2016 - Anunci licitació contractació serveis-subministraments (actuacions, serveis i orquestres Festes Maig 2016)
:: 15-03-2016 - Anunci Decret Alcaldia num. 127/2016 (llistat provisional admesos/exclosos plaça Oficial 1a construcció CS)
:: 01-03-2016 - Anunci esmena anunci BOPT per errors materials bases plaça auxiliar administrativa interina
:: 25-02-2016 - Anunci esmena bases procés selectiu plaça auxiliar administratiu interinatge
:: 22-02-2016 - Anunci licitació pública servei col·laboració gestió personal Aj. Alcanar
:: 16-02-2016 - Anunci concessió subvencions a entitats (+3.000 euros)
:: 16-02-2016 - Anunci exposició pública Compte General (exercici 2014)
:: 08-02-2016 - Anunci correcció d'errada bases concurs-oposició plaça interina auxiliar administratiu/va
:: 28-01-2016 - Anunci aprov. inicial del Projecte d'enderroc restauració legalitat urbanística TUROV
:: 20-01-2016 - Anunci aprov. bases i borsa de treball auxiliar administratiu (concurs oposició) amb caràcter interí.
:: 19-01-2016 - Anunci aprov. bases i convocatòria plaça Oficial 1a de la construcció
:: 12-01-2016 - Anunci aprovació inicial modificació puntual PGOU per usos comercials
:: 12-01-2016 - Anunci formalització contracte obres reforma del mercat municipal
:: 11-01-2016 - Anunci formalització contracte subm. mobiliari i equipaments alberg Josepets LCA
:: 09-08-2016 - Anunci aprov. pla econòmic financer

 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web