Diumenge, 22 de Juliol de 2018
Alcanar Alcanar
Montsiā
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporaciķ Municipal
Secretaria
Govern obert i transparčncia
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Trāmits i models solˇlicituds
Adreįa Ajuntament
CONVOCATORIES PERSONAL
Comunicaciķ
TURISME
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIĶ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Rādio
Dedicatōries
 
Enllaįos
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciaciķ Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Histōrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectōnics etc
 

 
  
 ALCALDIA

ACORDS DEL PLE ORDINARI 29/09/2016
La sessió plenària ordinària del passat dijous, 29 de setembre, tal com marca el règim de sessions, va tenir lloc en horari d’estiu. La sessió va començar a les 10 de la nit i va i finalitzar dues hores més tard.

PRIMER: APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA N.º 6/2016 CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 30 de juny de 2016.
S’aprova amb els vots favorables de tots els partits, tret del PP que vota abstenció.

SEGON: DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL 2016-0282 AL 2016-0444).  El Ple en dóna compte.

TERCER: PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA NOVA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS GRUP MUNICIPAL PSC-CP.
En aquest punt es dóna compte de la nova composició de les comissions informatives  després del canvi de regidor en el grup municipal del PSC-PP.

QUART: PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI P13/2016.
Els grups d’ERC-AM, PP i CUP voten a favor, mentre que Convergència i PSC-CP voten en contra.

CINQUÈ: PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.
S’aprova amb els vots a favor d’ERC-AM. La resta de grups, PSC-CP, PP, Convergència i CUP voten en contra.

SISÈ: PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
S’aprova amb els vots a favor d’ERC-AM. La resta de grups, PSC-CP, PP, Convergència i CUP voten en contra.

SETÈ: PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE CEMENTIRIS.
ERC-AM vota a favor; Convergència i PSC voten en contra, mentre que el PP i la CUP s’abstenen.

VUITÈ: PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR.
La proposta s’aprova per unanimitat.

NOVÈ: PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS.
Per falta de temps i considerant la importància de la proposta del punt 10è d’aquest ordre del dia, els membres del plenari acorden posposar el debat i aprovació d’aquest punt en la pròxima sessió plenària.

DESÈ: PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE REGULACIÓ DE COMPETÈNCIES GESTIÓ DE RESIDUS DELS AJUNTAMENTS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ.
Voten a favor ERC-AM, Convergència i PSC-CP. La CUP vota en contra, mentre que el PP s’abstè.

Per manca de temps, els següents punts de l’ordre del dia es passaran a debat i a votació en la pròxima sessió plenària:

ONZÈ: PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU RELATIVA A LA CORRECCIÓ D’ALINEACIONS A DIFERENTS VIALS DE LA ZONA DEL ROCALL: C/ DELS TERRÉS, CARRERÓ DE LA BASSA, C/ DEL CAMPANAR I PL. DE LA CARTA POBLA.

DOTZÈ: MOCIÓ DE LA CUP (RE 1604, 14/04/2016) “FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÉNCA, SENSE POR”

TRETZÈ: MOCIÓ D’ERC (RE 1914) PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.

CATORZÈ: MOCIÓ D’ERC (RE 2285) PER A LA REVOCACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 31 DE MARÇ DE 1964 ON ES NOMENAVA FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE ALCALDE HONORÍFIC I PERPETU DEL MUNICIPI.

QUINZÈ: MOCIÓ D’ERC (RE 2375) PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT ELÉCTRIC AL POLÍGON U24A “LOS CAMPETS” I LA PROGRAMACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA SUBESTACIÓ TRANSFORMADORA DELTEBRE.

SETZÈ: MOCIÓ DE LA CUP (RE 2820) PER RETIRAR DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT LES BANDERES DE L’ESTAT ESPANYOL I DE LA UNIÓ EUROPEA.

DISSETÈ: MOCIÓ DE LA CUP (RE 2821) PER RETIRAR ELS PRIVILEGIS INSTITUCIONALS QUE TENEN ELS MEMBRES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR.


Data: 03-10-2016
 
GESTIO ECONŌMICA
Liquidaciķ 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveīdors 2015
 
Plānols i vialer
Cartografia
Vialer
Plānol Alcanar
Plānol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Histōria
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorolōgiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmācies de Guārdia
 
Telčfons d'interčs
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaįa del Barranc
 
Serveis
Ālbums
Enquestes
Cerca al web