Diumenge, 22 de Juliol de 2018
Alcanar Alcanar
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Corporació Municipal
Secretaria
Govern obert i transparència
Urbanisme
Tauler d'anuncis
Ordenances fiscals
e-BOP
Reglaments i ordenances
Tràmits i models sol·licituds
Adreça Ajuntament
CONVOCATORIES PERSONAL
Comunicació
TURISME
QUEIXES I SUGGERIMENTS
DESENVOLUPAMENT
 
Alcalde
Biografia
Contacte
 
Perfil del contractant
GESTIÓ DE SERVEIS
SUBMINISTRAMENTS
OBRES
 
Calendari festiu
Festes Locals 2017
Festes Catalunya 2017
 
Alcanar Ràdio
Dedicatòries
 
Enllaços
 
MEDI AMBIENT
Normativa
Horaris deixalleria municipal
Recollida voluminosos
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2015
 
eban
 
Georeferenciació Taula del Sénia
 
Edificis i infraestructures
Ajuntament
Mercat
Serveis Socials
Centre Cívic
Ensenyament
Biblioteca Trinitari Fabregat
Edificis Històrics
Edificis i infraestructures religioses
Edificis sanitaris
Edificis i instal.lacions esportives
Altres construccions, places, parcs, detalls arquitectònics etc
 

 
  
 ALCALDIA

EL PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR ACORDA COMPRAR LA CASA DEL MARQUÈS
El ple de l’Ajuntament d’Alcanar del 29 de setembre ha assumit el compromís d'adquirir la casa del Marquès per a destinar-la a usos públics. El departament d’intervenció ha realitzat una modificació de crèdit per a possibilitar la compra de l’immoble, l’operació es farà amb càrrec al romanent de Tresoreria.
Aquest immoble construït al segle XIX i d’estil neoclàssic té forma rectangular i consta d’una planta baixa i dos pisos, es troba inclòs en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i té consideració de Bé Cultural d’Interès Local, d’acord amb la llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

L’anomenada popularment “casa del Marqués” pertanyia a l’antiga família del Marquès de las Atalayuelas i és un element patrimonial i arquitectònic de gran vàlua per al municipi. Té un alt valor simbòlic perquè representa una part de la identitat canareva de l’època del conreu de secà, abans de l’explosió del regadiu i de l'aparició del minifundisme, per tant, forma part de la història més recent d’Alcanar. 

El darrer propietari de l’edifici ha estat una entitat bancària, la qual hi albergava les seves oficines, però actualment no té cap ús i es troba en venda. És per això que Alfons Montserrat, Alcalde d’Alcanar, al ple ha defensat que “donada l’oportunitat, es vol adquirir l’edifici per assegurar la seva protecció com a bé patrimonial i de servei públic i destinar-lo a usos públics, després d’una adequada restauració, tot mantenint les seves característiques i singularitats”; també ha afegit que “a la vegada el nou espai serà una eina de dinamització del territori”.

La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament d’Alcanar va donar un romanent de Tresoreria positiu per un import d’1.990.765,98€, la normativa vigent preveu que una part proporcional d’aquest import es pugui destinar a inversions financerament sostenibles.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Alcanar compleix els requisits addicionals que permeten aquesta operació: un endeutament inferior al 110%, una liquidació positiva del romanent de l’any anterior i un superàvit positiu en compatibilitat nacional, tal com reflecteixen els diferents informes preceptius.

La modificació pressupostària que preveu l’adquisició de la Casa del Marquès s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC-AM, el PP i la CUP, mentre que el PSC i Convergència hi han votat en contra.


Ordenances fiscals i recollida d'escombraries

En la mateixa sessió plenària s'han aprovat les propostes inicials de modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost de béns immobles i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; mesures que deriven de l’aplicació del Pla Econòmic Financer que el ple va aprovar el passat 30 de juny, i al qual ha donat conformitat la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. Els dos punts s’han aprovat amb el vot favorable d'ERC-AM i el vot contrari de la resta de grups.

La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre cementiris s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC-AM; Convergència i PSC hi han votat en contra, mentre que el PP i la CUP s'hi han abstingut.

El ple també ha aprovat el conveni de regulació de competències municipals de recollida i transport de residus dels ajuntaments en favor del Consell Comarcal del Montsià. Han votat a favor d’aquesta proposta ERC-AM, Convergència i PSC; la CUP hi ha votat en contra, mentre que el PP s'hi ha abstingut.


Data: 06-10-2016
 
GESTIO ECONÒMICA
Liquidació 2015
Pressupost 2016
Compte General
Llistat proveïdors 2015
 
Plànols i vialer
Cartografia
Vialer
Plànol Alcanar
Plànol les Cases d'Alcanar
 
Entitats
Registre entitats
 
Agenda cultural
Agenda
Alta al servei
Baixa
PROGRAMA TV3
 
Serveis Agraris
Història
Serveis
Tauler d'anuncis
Consell Agrari Municipal
Avisos Fitosanitaris
Dades meteorològiques
 
Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS (HORARIS)
 
Farmàcies de Guàrdia
 
Telèfons d'interès
 
ITV on-line
 
Edificis i infraestructures les Cases d'Alcanar
CEIP Marjal
Plaça del Barranc
 
Serveis
Àlbums
Enquestes
Cerca al web